Waarom moeten wij nieuwbouw?

In 2017 hebben wij noodgedwongen ons prachtige plekje, waar we al meerdere decennia met één van onze clubhuizen zaten, moeten verlaten. De eigenaar van de grond wilde het stuk bos teruggeven aan de natuur en daar een flinke subsidie van het rijk voor ontvangen. Wij hebben hierdoor alle gebouwen, die wij in de loop der tijd hebben ge- en verbouwd, moeten achterlaten zonder daarvoor ook maar enige vergoeding te hebben ontvangen. Ook was er bij deze eigenaar voor ons geen andere locatie beschikbaar.

Na enkele gesprekken met de gemeente Scherpenzeel was een oud boerderijtje te huur. Maar dit is uiterlijk tot 31 juni 2021 beschikbaar en wordt daarna gesloopt ten behoeve van woningbouw.

Helaas is deze zo klein dat we een welpengroep (tijdelijk) hebben moeten opheffen. Een andere speltak heeft, tijdelijk, onderdak in De Paddenburcht gevonden.

Ons andere clubhuis dat aan de andere kant van het dorp staat, de Paddenburcht, biedt niet de ruimte om alle speltakken te kunnen huisvesten. Dus het is geen optie om daar bij in te gaan.

Naast De Paddenburcht ligt een soort natuurgebied met een retentievijver dat, na een door ons ingediend plan en vele gesprekken met de gemeente, gebruikt mag gaan worden om het tweede clubhuis te bouwen. Hier kunnen we ook het gebied tot één mooie en unieke scouting locatie, met alles wat we ons kunnen wensen, gaan ontwikkelen. Tevens komt daarmee de lang gekoesterde wens, om alle speltakken op dezelfde locatie te huisvesten, uit.

De gemeente Scherpenzeel neemt het bouwrijp maken voor haar rekening en geeft ons een behoorlijk bedrag in de vorm van een renteloze lening. Ook verdubbelen zij de opbrengst van de door ons gehouden acties tot een maximaal bedrag van € 25.000,-. Wij zijn de gemeente hier heel dankbaar voor. Dit geldt ook voor de gemeente Renswoude die een bedrag van € 10.000,- ter beschikking heeft gesteld. Helaas geven de gemeenten Barneveld en Woudenberg geen bijdrage ondanks dat er veel leden daarvandaan komen.

Maar hiermee redden we het niet. Door de coronacrisis zijn meerdere acties, die wij opgezet hadden, niet doorgegaan. Hierdoor missen wij een aanzienlijk bedrag waar wij wel op hadden gerekend.