Het traject naar de bouw toe, geeft inzicht in alles wat er gedaan is om de nieuwbouw te kunnen realiseren.

27-08-2020

Er is een reactie van de gemeente op onze begroting, die wij hebben ingediend, ontvangen. Wij moeten uiterlijk 30 september de feitelijke stand van zaken met betrekking van de begroting geven zodat er  bekeken kan worden of ze daar  (in december) mee in kunnen stemmen. Het gaat dan om toegezegde bedragen van fondsen en de inkomsten van gehouden acties.

Aangezien de fondsen nu pas worden aangeschreven omdat we nu een reel inzicht in de kosten hebben na het ontvangen van de offertes, zal dit niet gaan lukken. Het aanschrijven van fondsen is ook een behoorlijk werk omdat er heel veel gegevens worden gevraagd en de formulieren allemaal anders zijn.

We komen een heel eind maar de toegezegde bedragen en inkomsten van acties dekken nog niet helemaal de kosten voor de bouw van het casco van het clubhuis. We zijn druk aan het puzzelen hoe we dit kunnen oplossen.

Als dit niet lukt, zal de begroting waarschijnlijk niet worden goedgekeurd en zal de bouw een behoorlijke vertraging oplopen.


18-08-2020

Het bestemmingsplan is door het college van burgemeester en wethouders goedgekeurd en ligt ter inzage op het gemeentehuis. Als er geen bezwaren komen, zal deze in de raadsvergadering in december 2020 besproken en hopelijk goedgekeurd worden.


Juni en juli 2020

De offertes van de aannemers zijn ontvangen en besproken. Op ons verzoek worden er enkele 'overbodige' zaken geschrapt en worden er opnieuw offertes uitgebracht. We moeten de bouwprijs omlaag brengen omdat we anders, mede door de corona, de begroting niet dekkend kunnen krijgen.


Tussentijds

Er is veel contact met BMA over berekeningen voor de bouw, bodemonderzoeken, doorberekenen van de constructie ed. En uiteindelijk zijn er meerdere aannemers aangeschreven voor het uitbrengen van een offerte. Tevens zijn er gesprekken met installatiebedrijven, groen dak enz gevoerd over (on)mogelijkheden.


31-10-2019

De gemeenteraad heeft besloten ons een renteloze lening te geven, de kosten van het bouwrijp maken voor haar rekening te nemen en alle acties die door ons gedaan worden te verdubbelen met een maximum. Als voorwaarde is wel gesteld dat wij een dekkende begroting aanleveren.

We waren met een delegatie bij deze vergadering aanwezig en hebben na afloop de raad bedankt met een echte scoutingyell.


25-07-2019

De officiële aanvraag is ingediend bij de gemeente Scherpenzeel voor een financiële bijdrage in de kosten van de bouw. Hierna zijn alle fracties nogmaals bezocht om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.


Tussentijds

We hebben veel overleggen met gemeente, ambtenaren, wethouder en dergelijke over  de uitvoering van de bouw en terrein gehad.


19-02-2019

Het college van burgemeester en wethouders doet, onder voorbehoud, de toezegging dat de grond gebruikt mag gaan worden om het clubhuis te gaan bouwen en het omliggende terrein te gaan gebruiken voor scoutingactiviteiten.


01-02-2019

Eerste gesprek met Peter Bergboer van BMA ontwerpers gehad. Hij wil ons nieuwe gebouw gaan ontwerpen en helpen met diverse zaken. Zijn ontwerp is hier te zien:


Tussentijds

Er zijn veel gesprekken gevoerd met wethouder Tonnis van Dijk en de diverse ambtenaren. Tevens zijn alle fracties van de politieke partijen  bezocht en, tussendoor, van de stand van zaken op de hoogte gehouden. Er zijn meerdere contacten geweest met o.a. het waterschap, de veiligheidsregio, omliggende gemeenten zoals Woudenberg, Renswoude en Barneveld en de provincie Gelderland voor financiële ondersteuning.


 

19-6-2018

De officiële aanvraag voor de uitbreiding van de grond nabij Paddenburcht is bij de gemeente ingediend. Deze simpele tekening is met de aanvraag meegestuurd.


 

04-01-2018

Jeugdleden, leiding, bestuursleden en andere vrijwilligers houden een stille actie bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Scherpenzeel om aandacht te vragen voor de huisvestingsproblemen. Iedereen had een (verhuis)doos of koffer bij zich.

 


2015 - 2017

Er zijn meerdere gesprekken geweest met diverse ambtenaren over de urgentie voor het vinden van een nieuwe plek voor, toen nog, De Willaergroep. Dit heeft helaas toen geen resultaten opgeleverd.