Informatie over Scouting Scherpenzeel en omstreken

Scouting bestaat al sinds 1937 in Scherpenzeel en is uitgegroeid tot een groep met ruim 200 leden vanuit de wijde omgeving. Zo hebben we leden uit onder andere Scherpenzeel, Woudenberg, Renswoude, De Glind, Barneveld, Ede, Veenendaal en zelfs uit Wijk bij Duurstede.

Dat we populair als jeugdvereniging zijn, blijkt wel uit het feit dat er momenteel een wachtlijst is waar meer dan 75 kinderen op staan.

Wij bieden kinderen vanaf 5 jaar een wisselend programma dat is afgestemd op hun eigen niveau. Hiervoor hebben wij momenteel ongeveer 30 personen die leiding geven en bestuur dat uit 9 personen bestaat. Daarnaast hebben wij nog zogenaamde plusscouts, dit zijn oud leiding en bestuursleden die geen wekelijkse bijdrage meer aan de vereniging willen leveren maar wel bij de groep betrokken willen blijven. Zij springen bij grote activiteiten regelmatig bij.

Buiten de activiteiten binnen onze vereniging zijn wij ook maatschappelijk betrokken. Wij helpen onder andere bij de Dodenherdenking in zowel Scherpenzeel, Renswoude als Woudenberg. Wij hijsen de vlag bij de aubade en organiseren activiteiten bij Koningsdag in Scherpenzeel, we collecteren voor Jantje Beton en houden jaarlijks een zwerfvuilactie. En de allereerste kinderburgemeester van Scherpenzeel is een jeugdlid. Kortom, Scouting Scherpenzeel e.o. draagt op meerdere niveaus bij aan de zelfontplooiing en de maatschappelijke betrokkenheid van haar leden en vormt daarnaast een podium voor een plezierige en gevarieerde vrijetijdsbesteding.

Onze leiding volgt trainingen via Scouting Nederland en vergaren hiermee competenties die ook in de toekomst gebruikt kunnen worden. Veel verkregen competenties worden in opleidingen geaccepteerd en behoeven niet opnieuw te worden gedaan.

De maatschappelijke relevantie van Scouting is groot, zo blijkt uit onderzoek: Scouting bespaart de overheid € 160 miljoen per jaar. In 2016 was dit voor Scherpenzeel een bedrag van bijna € 250.000,-. Dat komt doordat ze een positieve bijdrage levert aan de gezondheid van de jeugd (actie, lichamelijke inspanning) en de ontwikkeling van sociale vaardigheden (samenwerking).

Hierdoor gaan de zorgkosten omlaag (overgewicht, roken en depressies worden in de kiem gesmoord), evenals de justitiële kosten (terugdringen of voorkomen van schooluitval en jeugdcriminaliteit). Een andere winstpost betreft op termijn de vergroting van de kansen op de arbeidsmarkt van de leden. Het gaat hierbij niet alleen om gemiddelde kinderen, maar ook om kinderen die om wat voor reden dan ook niet aan andere activiteiten.

Onze leiding volgt trainingen via Scouting Nederland en vergaren hiermee competenties die ook in de toekomst gebruikt kunnen worden. Veel verkregen competenties worden in opleidingen geaccepteerd en behoeven niet opnieuw te worden gedaan.