We hebben een geweldige schenking van € 5000,- van deze stichting ontvangen waar we enorm blij mee zijn.

Wat is de doelstelling van C.S. Oolgaardt Stichting?

De C.S.Oolgaardt Stichting ondersteunt met haar fonds activiteiten voor jongeren op het terrein van zingeving en vorming. Activiteiten, met een vernieuwend karakter, die leiden tot bestaansverheldering, een zelfstandig oordeelsvermogen tot maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Activiteiten, die mensen tot hun recht laten komen. Dit vanuit het streven naar een humane, gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving. De stichting heeft sinds 1916 dit als doelstelling.

De C.S.Oolgaardt Stichting stelt vanuit die algemene doelstelling, jaarlijks een bedrag ter beschikking voor individuele financiële ondersteuning aan jonge mensen, die zonder zo’n aanvullend steuntje een studie of vorming niet kunnen voortzetten en die voor hun vorming essentieel is.

Ook kan ondersteuning worden gevraagd voor startende projecten die passen binnen de doelstelling en het werkgebied van het fonds van de stichting vallen. Het fonds werkt daarbij alleen aanvullend op bestaande subsidieregelingen en andere reguliere financieringsvormen. Ondersteuning is tijdelijk en mag niet leiden tot afhankelijkheid van het fonds. Het gaat zo enerzijds om start-, overbrugging- of stimuleringsbijdragen voor projecten, waarbij uitzicht is op een structurele financiering of om bijdragen in eenmalige activiteiten/evenementen of projecten